Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25312.06.202324
Kaupunginvaltuusto14019.06.202334

4402-2023 (02 02 00)

Kesäkuussa 2023 sidottavat vuoden 2024 infrainvestointikohteet

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään merkittäväksi tiedoksi infrainvestointihankkeet vuoden 2024 kohteista määrärahoineen (8,7 miljoonaa euroa), jotka esitetään sidottavaksi kaupunginvaltuustossa jo kesäkuussa. Tämä mahdollistaa hankkeiden toteutussuunnittelun aloittamisen investointimäärärahojen puitteissa jo vuoden 2023 aikana.

Kh § 253

Talousjohtaja Valtteri Mikkola, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 7.6.2023:

Investointiohjelmien hallintaa on viimeisten vuosien aikana kehitetty rullaavampaan suuntaan. Ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa hankkeiden sujuva valmistelu ja eteneminen. Investointiohjelmia päivitetään jatkuvasti. Kalenterivuoden aikana päätöksiä on tehty kesä- ja marraskuussa. Kesäkuussa päätettäväksi esitettävien kohteiden määrä on kokonaisuuteen nähden vähäinen. Lopulliset investointiohjelmat tuodaan päätöksentekoon syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Infrainvestointiohjelmasta esitetään sidottaviksi määrärahoista osa (8,7 M€) vuoden 2024 kohteista jo kesäkuussa, koska:

Liitteessä 1 on esitetty kesäkuussa 2023 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sidottaviksi esitettävät vuoden 2024 infrakohteet perusteluineen.

Liite 1Kesäkuussa 2023 sidottavat infrakohteet​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kesäkuussa 2023 sidottavat infrakohteet liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 140

Liite 1Kesäkuussa 2023 sidottavat infrakohteet​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kesäkuussa 2023 sidottavat infrakohteet liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 253
Liite 1:Kesäkuussa 2023 sidottavat infrakohteet

Kv § 140
Liite 1:Kesäkuussa 2023 sidottavat infrakohteet / Infrastrukturobjekten som föreslås som bindande i juni 2023