Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24112.06.202312
Kaupunginvaltuusto12119.06.202315

9265-2021 (00 00 01)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 241

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 12.6.2023:

Hallintosäännön 12 §:n mukaan Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon kuntien alueella.

Lautakunnassa on 12 valtuustojen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä, joista Turun kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen siten, että enemmistö Turun valitsemista jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision ja Ruskon valtuustot valitsevat kukin yhden (1) jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 193 valita Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäseneksi mm. Artturi Ilmasen.

Ilmanen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Artturi Ilmaselle eron Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä 1.8.2023 lukien ja valita Kari Jakobssonin hänen tilalleen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 121

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Artturi Ilmaselle eron Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä 1.8.2023 lukien ja valita Kari Jakobssonin hänen tilalleen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKaupunkiympäristö, seudullinen joukkoliikenne
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta