Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24012.06.202311
Kaupunginvaltuusto11619.06.202310

9264-2021 (00 00 01)

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 240

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 12.6.2023:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 191 valita kaupunkiympäristölautakunnan jäseniksi mm. Kari Jakobssonin ja Mikaela Sundqvistin. Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi mm. Marianne Uusahon.

Jakobsson ja Sundqvist ovat pyytäneet, että heille myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä, joten heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet.

Uusaho on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä, joten hänen tilalleen Leena Kaunislahden varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kari Jakobssonille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Artturi Ilmasen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mikaela Sundqvistille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Laura Kaarniharjun hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää myöntää Marianne Uusaholle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Satu Aallon hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Leena Kaunislahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 116

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kari Jakobssonille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Artturi Ilmasen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mikaela Sundqvistille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Laura Kaarniharjun hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää myöntää Marianne Uusaholle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Satu Aallon hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Leena Kaunislahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta