Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24312.06.202314
Kaupunginvaltuusto11919.06.202313

9259-2021 (00 00 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 243

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 8.6.2023:

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat suomenkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 189 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäseneksi mm. Alvar Euron.

Euro on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen tehtävästä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Alvar Eurolle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Kimmo Kajanderin hänen tilalleen Jaana Kiviluotteen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 119

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Alvar Eurolle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen tehtävästä 1.8.2023 lukien ja valita Kimmo Kajanderin hänen tilalleen Jaana Kiviluotteen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto