Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto13319.06.202327

4516-2023 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 133

Tarkastuslautakunnan esitys 23.5.2023 § 43 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 27.3.2023 § 122 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedTarkastuslautakunta