Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 16.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:22 Brinkkala, Maistraatin istuntosali, Vanha Suurtori 3, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Pöytäkirjan tarkastus
16 § Iltakouluasia
17 § Asia poistettiin esityslistalta
18 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2022
19 § Kohdennetut erityisavustukset kevät 2023
20 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusmäärärahan jakautuminen vuodelle 2023
21 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 2, Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
22 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 3, kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
23 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 4, projektiavustukset
24 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 5, kehittämisavustukset
25 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / esittävät taiteet
26 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / kirjallisuus
27 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / visuaaliset alat
28 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / säveltaide
29 § Konserttitalon kulttuurikaupan kilpailutuksen käynnistäminen
30 § Halisten nuorisotilan toiminnan järjestämisen kilpailutus
31 § Hansan nuorisotilan toiminnan järjestämisen kilpailutus
32 § Asia poistettiin esityslistalta
33 § Vastaus kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen Paco Diopin aloitteeseen
34 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tehtäväalueella vuoden 2022 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden aloitteet
35 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
36 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
37 § Kelluvan kokoelman hallintajärjestelmän hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon