Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta3316.02.202320

12741-2022 (00 01 02, 01 03 00)

Vastaus kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen Paco Diopin aloitteeseen

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 33

Erityisasiantuntija Leena Miettinen:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen Paco Diop on jättänyt kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokouksessa 27.10.2022 § 129 aloitteen antirasismikoulutuksesta kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja esittäjille.

Diop on aloitteessaan esittänyt, että kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja esittelijöille järjestettäisiin antirasismikoulusta, jotta päätöksenteossa osattaisiin huomioida rakenteellisen rasismin olemassaolo. Ko. koulutus toisi uusia tapoja huomioida paremmin moninaisuuden ja representaation tärkeyttä päätöksenteossa.

Aloite käsittelee tärkeää ja ajankohtaista aihetta. Turun kaupungissa on järjestetty vuonna 2022 ainakin kaksi aiheeseen liittyvää koulutusta. Monikulttuurisuusneuvosto on järjestänyt Antirasismi Turun päätöksenteossa, kasvatuksessa ja opetuksessa -seminaarin 16.11.2022, mikä on kohdistunut ensisijaisesti kasvatuksen ja opetuksen henkilökunnalle sekä päättäjille. Nuorisopalveluilla puolestaan on ollut oma antirasismin koulutus 5.4.2022, jolloin Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen piti koulutuksellisen aamupäivän aiheesta antirasismi.

Antirasismikoulutuksen toteuttaminen on erittäin kannatettava asia. Koulutuksen järjestäminen on valmistelussa. Koulutusta ollaan valmiita tarvittaessa suunnittelemaan esimerkiksi Monikulttuurisuusneuvoston kanssa. Koulutus voitaisiin kohdentaa mahdollisesti laajemmallekin joukolle esimerkiksi vapaa-ajan palvelukokonaisuuden henkilöstölle, jotta antirasismiin liittyvät asiat osattaisiin huomioida laajemmalti.

Oheismateriaali 1​Aloite

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.