Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2216.02.20239

11251-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 3, kulttuurin harrastustoiminta-avustukset

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuurin harrastustoiminta-avustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 kulttuurin harrastustoiminta-avustuksista.

Kulnuolk § 22

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.3.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 §6 lähetekeskustelun kulttuurin harrastustoiminta-avustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jakoperusteita.

Harrastustoiminta-avustukset on tarkoitettu turkulaisille taide- ja kulttuurityötä tekeville harrastusyhdistyksille ja -työryhmille, jotka tuottavat yleisölle avoimia tapahtumia Turussa. Avustukset on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kiinteisiin kuluihin, kuten vuokrakuluihin tai laitehankintoihin, esiintymisasuihin tai -matkoihin, julkaisutoimintaan tai tallenteisiin. Avustusta ei ole tarkoitettu kaupunginosayhdistyksille. Arvioinnin perustana on asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, harrastaja- ja osallistujamäärät sekä toiminnan laatu. Harkinnan perusteella avustusmääräraha jaetaan niille haki-joille, joiden toiminnan on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta avustukset vuodelle 2023 haettavaksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 11.11.2022 klo 16.00. Ilmoituksessa oli myös maininta, että myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Määräaikaan mennessä kategoriaan 3 harrastustoiminta-avustukset hakemuksia saapui yhteensä 33 kpl ja niiden yhteissumma oli 285 083,29 euroa.

Hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

Elokuvataide 3

Kirjallisuus 1

Monitaide 4

Näyttämötaide 10

Performanssitaide 1

Säveltaide 11

Taideteollisuus 1

Tanssitaide 1

Yhteensä 33

Liite 1Kategoria 3 - Harrastustoiminta-avustukset 2023​

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2 -tietokannassa.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää muut anomukset hyläten myöntää harrastustoiminta-avustukset vuodelle 2023 edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 22
Liite 1:Kategoria 3 - Harrastustoiminta-avustukset 2023