Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2416.02.202311

11253-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 5, kehittämisavustukset

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuurin kehittämisavustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 kehittämisavustuksen jaosta.

Kulnuolk § 24

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 § 6 lähetekeskustelun kulttuurin kehittämisavustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jako-perusteita.

Kehittämisavustus myönnetään ammattitaiteilijoiden yhdistykselle. Se on tarkoitettu uudelle toimijalle toiminnan aloittamiseen tai jo olemassa oleville toimijoille uuden toimintamuodon kokeilemiseen ja kehittämiseen. Arvioinnin perusteena ovat taiteellinen laatu ja kokemus sekä erillinen kehittämissuunnitelma. Hakijan on kyettävä osoittamaan, miten kehitettävän toiminnan ja sen rahoituksen jatkuvuus suunnitellaan tehtävän myönnetyn kehittämisavustuksen jälkeen. Avustusta ei myönnetä laitehankintoihin. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta voi harkintansa mukaan sitoutua kehittämisprojektin rahoittamiseen useammaksi vuodeksi. Tällöin asiasta solmitaan yhteistyösopimus. Harkinnan perusteella avustusmääräraha jaetaan niille hakijoille, joiden toiminnan on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023 avattiin haettaviksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 31.10.2022 klo 16. Määräaikaan mennessä kategoriaan 5 kehittämisavustukset hakemuksia saapui yhteensä 2 kpl ja niiden yhteissumma oli 9 000 euroa.

Kategoriassa 5 käsitellyt hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

Monitaide 1

Näyttämötaide 1

Yhteensä 2

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2 -tietokannassa.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on siirtänyt yhden hakemuksista kategoriaan 4 projektiavustukset käsiteltäväksi ja hylkää muut hakemukset kategoriasta 5, kulttuurin kehittämisavustukset vuodelle 2023.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.​

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX