Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2016.02.20237

644-2023 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusmäärärahan jakautuminen vuodelle 2023

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää avustusmäärärahan jakautumisesta kategorioittain ja taiteenaloittain.

Kulnuolk § 20

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2023 talousarviossa avustuksiin ja apurahoihin on varattu yhteensä 2 357 443,61 euroa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on aiemmilla päätöksillään myöntänyt avustusmäärärahasta 15.12.2022 § 149 Aboa-apurahan (kategoria 7) 24.761,09 euroa sekä 15.12.2022 § 150 sopimuskumppaneiden avustukset (kategoriat 1a ja 1b) 1 927 000 euroa.

Avustuskategorioihin 2, 3, 4, 5 ja 6 on jaettavaa yhteensä 405 682,52 euroa, jonka esitetään jakautuvan seuraavasti:

Hakukategoria Kategorian kokonaissumma

Kategoria 2 168 600

Kategoria 3 95 400

Kategoria 4 46 700

Kategoria 5 0

Kategoria 6 94 982,52

Yhteensä 405 682,52

Edelleen esitetään kategorian 6, henkilökohtaiset taideapurahat, hakemusten jakautuvan eri taiteenalojen välillä seuraavasti:

Taiteenala Taiteenalan kokonaissumma

Visuaaliset alat 34 000

Kirjallisuus 41 482,52

Esittävä taide 19 500

Säveltaide 0

Yhteensä 94 982,52

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä avustusmäärärahan kategorioittain ja taiteenaloittain esityksen mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX