Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2716.02.202314

11254-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / visuaaliset alat

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuurin taideapurahoista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 henkilökohtaisista taideapurahoista / visuaaliset alat.

Kulnuolk § 27

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023.:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 § 6 lähetekeskustelun kulttuurin henkilökohtaisista taideapurahoista / visuaaliset alat vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jakoperusteita.

Henkilökohtaiset apurahat on tarkoitettu turkulaisille ammattitaitelijoille taidealasta riippumatta. Apurahojen valmistelun jakoperiaatteina ovat ammattilaisuus, taiteelliset perusteet sekä näyttö aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Apurahat on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kuluihin, kuten tilavuokriin, matkoihin, laitehankintoihin tai opintoihin. Apurahaa kategoriasta 6 ei myönnetä samalle taiteilijalle kahtena peräkkäisenä vuotena eikä henkilöille, joilla on yksi- tai monivuotinen valtion apuraha. Harkinnan perusteella apurahaa myönnetään niille hakijoille, joiden työskentelyn on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023 avattiin haettaviksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 31.10.2022 klo 16. Määräaikaan mennessä kategoriaan 6 henkilökohtaiset taideapurahat visuaalisten alojen hakemuksia saapui yhteensä 59 kpl ja niiden yhteissumma oli 743 294,95 euroa.

Hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

kuvataide 46

mediataide 4

monitaide 5

valokuvataide 2

taideteollisuus 1

Yhteensä 58

Liite 1​Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat, visuaaliset taiteet 2023

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2 -tietokannassa.

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää muut anomukset hyläten myöntää visuaalisten alojen henkilökohtaiset taideapurahat vuodelle 2023 edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 27
Liite 1:Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat, visuaaliset taiteet 2023