Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2316.02.202310

11252-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 4, projektiavustukset

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuurin projektiavustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 projektiavustuksista.

Kulnuolk § 23

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 §6 lähetekeskustelun kulttuurin projektiavustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jakoperusteita.

Projektiavustus on tarkoitettu ammattilaistaiteilijaryhmille uusien ja innovatiivisten projektien toteuttamiseen sekä projekteille, joilla edistetään asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia tai sosiaalista tasavertaisuutta tai-teen ja kulttuurin keinoin. Avustus on kertaluontoinen ja tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisryhmille. Avustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kiinteisiin kuluihin, kuten vuokrakuluihin tai laite-hankintoihin. Projektiavustusta ei ole tarkoitettu toimijan, kuten yhdistyksen, yleisen toiminnan rahoittamiseen. Projektin tulee tuottaa taiteellinen tulos Turun kaupunkiin tai sen tulee luoda uusia malleja kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Harkinnan perusteella avustusmääräraha jaetaan niille hakijoille, joiden toiminnan on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023 avattiin haettaviksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 31.10.2022 klo 16. Määräaikaan mennessä kategoriaan 4 projektiavustukset hakemuksia saapui yhteensä 33 kpl ja niiden yhteissumma oli 193 608 euroa.

Hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

Animaatio 1

Elokuva 1

Kirjallisuus 4

Kuvataide 1

Mediataide 0

Monitaide 6

Näyttämötaide 10

Sirkustaide 2

Säveltaide 3

Tanssitaide 3

Valokuvataide 2

Yhteensä 33

Liite 1​Kategoria 4 - Projektiavustukset 2023

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2 -tietokannassa.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää muut anomukset hyläten myöntää kulttuuri- ja taideyhteisöjen projektiavustukset vuodelle 2023 edellä esitetyn liitteen 1 mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 23
Liite 1:Kategoria 4 - Projektiavustukset 2023