Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta1916.02.20236

1235-2023 (02 05 01)

Kohdennetut erityisavustukset kevät 2023

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kohdennettua erityisavustusta hakee vuoden 2023 ensimmäisessä haussa 7 yhdistystä. Haettava summa on 15160 euroa. Erityisavustuksina esitetään jaettavaksi 780 euroa.

Kulnuolk § 19

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusohje nuorisotoimintaan määrittää nuorisoavustustoimintaa sekä antaa nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille yksityiskohtaisempia tietoja avustusehdoista ja avustusten myöntämisen perusteista.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 10 kulttuurilautakunnan 19.9.2018 § 88 ja nuorisolautakunnan 29.8.2019 § 71 hyväksymät avustusten lautakuntatasoiset avustusohjeet ja periaatteet noudatettaviksi kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusohjeina ja periaatteina. Nuorisotoiminnan avustusta päivitettiin hakuohjeistuksen osalta 25.8.2022 § 93 (kulttuuri- ja nuorisolautakunta).

Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustettavan toiminnan on oltava nuorisolähtöistä. Nuorisolähtöisyyttä arvioidessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, ovatko projektit missä määrin nuorten itsensä suunnittelemia ja toteuttamia ja tukevatko ne nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Tapahtuman tai toiminnon tulee kohdentua alle 29-vuotiaille. Avustettavia ryhmiä voivat olla myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorten ryhmät.

Kohdennettu erityisavustus on tarkoitettu yksittäisiin, kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin, jotka eivät ole yhdistyksen toimintasuunnitelmassa. Lautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta myös muuhun tarkoitukseen. Vuonna 2023 kohdennetuille erityisavustuksille on varattu 17.365 € määräraha.

Erityisavustukset ovat haettavana jatkuvalla haulla sähköisessä järjestelmässä. Avustushakemukset käsitellään vähintään kolme kertaa vuodessa. Vuoden 2023 ensimmäisen käsittelyn valmisteluaikana 8.2.2023 mennessä oli saapunut 7 hakemusta, joiden yhteismäärä on 15160 euroa. Myönnettäväksi ehdotetaan kaikille hakijoille yhteensä 780 euroa. Kohdennettuihin erityisavustuksiin varatusta määrärahasta tulee näin käytetyksi 780 euroa.

Kohdennettua erityisavustusta vuoden 2023 ensimmäisessä haussa hakeneet yhdistykset

Liite 1​Kohdennettua erityisavustusta vuoden 2023 ensimmäisessä haussa hakeneet yhdistykset

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää myöntää kohdennetut erityisavustukset liitteen 1 mukaisesti, ja liitteessä mainituin perustein hylätä Turun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry:n, Lounais-Suomen Martat ry:n, Turun venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Albatros ry:n ja Meripartiolippukunta Auran Tytöt Ry:n Vaeltajat-ryhmän hakemukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 19
Liite 1:Kohdennettua erityisavustusta vuoden 2023 ensimmäisessä haussa hakeneet yhdistykset