Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2616.02.202313

11254-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / kirjallisuus

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuurin taideapurahoista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 henkilökohtaisista taideapurahoista / kirjallisuus.

Kulnuolk § 26

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 § 6 lähetekeskustelun kulttuurin henkilökohtaisista taideapurahoista / kirjallisuus vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jakoperusteita.

Henkilökohtaiset apurahat on tarkoitettu turkulaisille ammattitaitelijoille taidealasta riippumatta. Apurahojen valmistelun jakoperiaatteina ovat ammattilaisuus, taiteelliset perusteet sekä näyttö aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Apurahat on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kuluihin, kuten tilavuokriin, matkoihin, laitehankintoihin tai opintoihin. Apurahaa kategoriasta 6 ei myönnetä samalle taiteilijalle kahtena peräkkäisenä vuotena eikä henkilöille, joilla on yksi- tai monivuotinen valtion apuraha. Harkinnan perusteella apurahaa myönnetään niille hakijoille, joiden työskentelyn on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023 avattiin haettaviksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 31.10.2022 klo 16. Määräaikaan mennessä kategoriaan 6 henkilökohtaiset taideapurahat / kirjallisuus hakemuksia saapui yhteensä 14 kpl ja niiden yhteissumma oli 82 900 euroa.

Hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

kirjallisuus 10

animaatio 1

arvostelu 1

elokuva 2

Yhteensä 14

Liite 1​Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat, kirjallisuus 2023

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2 -tietokannassa.

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää muut anomukset hyläten myöntää kirjallisuuden henkilökohtaiset taideapurahat vuodelle 2023 edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 26
Liite 1:Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat, kirjallisuus 2023