Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2116.02.20238

11250-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 2, Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista.

Kulnuolk § 21

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 § 6 lähetekeskustelun kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jakoperusteita.

Yhdistyksille ja työryhmille jaettavissa toiminta-avustuksissa päätavoitteena on tukea ammattilaisten työskentelyä. Avustus on tarkoitettu yhdistyksille ja työryhmille, joiden taiteellista toimintaa ei tueta taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustuksista (kategoria 1). Arvioinnin perusteena on kokemus ja tunnustus taiteellisesta työstä. Päätavoitteena on tukea ammattilaisten työskentelyä. Anomukseen voi sisällyttää myös toimitilakustannuksia. Avustus on tar-koitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin. Harkinnan perusteella avustusmääräraha jaetaan niille hakijoille, joiden toiminnan on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta avustukset vuodelle 2023 haettavaksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 11.11.2022 klo 16.00. Ilmoituksessa oli myös maininta, että myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Määräaikaan mennessä kategoriaan 2 kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset hakemuksia saapui yhteensä 32 kpl ja niiden yhteissumma oli 343 871,60 euroa.

Hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

Animaatiotaide 2

Elokuva 1

Kirjallisuus 4

Kuvataide 1

Monitaide 5

Näyttämötaide 3

Sirkustaide 2

Säveltaide 8

Tanssitaide 1

Taideteollisuus 1

Valokuvataide 1

Yhteensä 32

Liite 1​Kulttuurilautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 2, Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat kulttuurilautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2-tietokannassa.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä, muut anomukset hyläten, myöntää kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2023 edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 21
Liite 1:Kulttuurilautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 2, Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset