Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2516.02.202312

11254-2022 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2023, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / esittävät taiteet

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi tammikuussa lähetekeskustelun kulttuurin taideapurahoista vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nyt vuoden 2023 henkilökohtaisista taideapurahoista / esittävät taiteet.

Kulnuolk § 25

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 6.2.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta kävi 26.1.2023 § 6 lähetekeskustelun kulttuurin henkilökohtaisista taideapurahoista / esittävät taiteet vuodelle 2023 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Avustuksia ja apurahoja myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen Kh 4.4.2016 § 143 hyväksymiä avustuksia koskevia yleisiä ohjeita, joiden päivityksen kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020 § 382 sekä kulttuurilautakunnan 16.9.2015 § 123 hyväksymiä jakoperusteita.

Henkilökohtaiset apurahat on tarkoitettu turkulaisille ammattitaitelijoille taidealasta riippumatta. Apurahojen valmistelun jakoperiaatteina ovat ammattilaisuus, taiteelliset perusteet sekä näyttö aiemmasta taiteellisesta työskentelystä. Apurahat on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kuluihin, kuten tilavuokriin, matkoihin, laitehankintoihin tai opintoihin. Apurahaa kategoriasta 6 ei myönnetä samalle taiteilijalle kahtena peräkkäisenä vuotena eikä henkilöille, joilla on yksi- tai monivuotinen valtion apuraha. Harkinnan perusteella apurahaa myönnetään niille hakijoille, joiden työskentelyn on arvioitu parhaiten vastaavan jakoperusteita sekä toteuttavan kategorian jakoperusteiden tarkoitusta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2023 avattiin haettaviksi siten, että hakuaika alkoi 1.10.2022 klo 00.01 ja päättyi 31.10.2022 klo 16. Määräaikaan mennessä kategoriaan 6 henkilökohtaiset taideapurahat esittävän taiteen hakemuksia saapui yhteensä 19 kpl ja niiden yhteissumma oli 105 700 euroa.

Hakemukset jakautuvat seuraavasti:

Taiteenala Hakemusten määrä

Monitaide 1

Näyttämätaide 11

Performanssitaide 1

Sirkustaide 2

Tanssitaide 4

Yhteensä 19

Liite 1​Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat, esittävät taiteet 2023

Suullinen esittely kuullaan kokouksessa. Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä Kulta2 -tietokannassa.

Vs. vapaa-aikajohtaja, Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää muut anomukset hyläten myöntää esittävän taiteen henkilökohtaiset taideapurahat vuodelle 2023 edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Koiranen, Mustonen ja Paasikivi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Kossilan asian käsittelyn ajaksi.​

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 25
Liite 1:Kategoria 6 - Henkilökohtaiset apurahat, esittävät taiteet 2023