Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta2916.02.202316

300-2023 (02 08 00)

Konserttitalon kulttuurikaupan kilpailutuksen käynnistäminen

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 29

Intendentti Nikke Isomöttönen ja Jaana Kaurala, hankintapalvelut:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti 24.3.2022 § 56 valita kilpailutuksen perusteella Turun konserttitalon kulttuurikaupan palveluntuottajaksi ajalle 1.4.2022–31.7.2025 Uittamon Äänite Oy:n. Hankintapäätöksestä tehtiin valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 21.12.2022 tekemällään päätöksellä H431/2022 todennut, että hankintayksikkö on menetellyt vertailuperusteiden ilmoittamisessa hankintasäännösten vastaisesti ja kumonnut lautakunnan tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus on todennut, että koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu. Markkinaoikeus on edelleen todennut, että mikäli Turun kaupunki aikoo edelleen toteuttaa Turun konserttitalon ja filharmonisen orkesterin kulttuurikaupan ylläpidon, lipunmyynnin sekä tuotemyynnin hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors on päättänyt 12.1.2023 § 7, että Turun kaupunki tyytyy markkinaoikeuden päätöksen hakematta valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Orkesteri katsoo kulttuurikauppatoiminnan tarkoituksenmukaiseksi tavaksi järjestää konserttitalon ja orkesterin lipunmyynti ja asiakaspalvelu myös jatkossa. Tämän vuoksi kulttuurikauppatoiminnasta on tarpeen järjestää uusi kilpailutus, joka valmistellaan yhteistoiminnassa hankintapalveluiden kanssa.

Hankintalain 12 lukua sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluhankintojen kilpailuttamisesta sovelletaan hankintalain liitteessä E lueteltuihin palveluihin. Kyseessä on E-liitteen mukaisesti muut kulttuuripalvelut, jossa kynnysarvo on 400​ 000 €. Hankinnan ennakoitu arvo vuodessa on noin 50 000 €, jolloin koko sopimuskauden hankinnan arvo alittaa määritellyn kynnysarvon ja kilpailutus toteutetaan kaupungin pienhankintaohjeiden mukaisesti.

Esitämme, että kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää käynnistää kulttuurikauppatoimintaa koskevan kilpailutuksen yhteistoiminnassa hankintapalveluiden kanssa. Toimijaa kulttuurikaupan ylläpitoon haetaan ajalle 1.8.2023–31.12.2025, minkä lisäksi voidaan sopia optiosta ajalle 1.1.–30.6.2026 ja 1.7.–31.12.2026. Optiolla turvataan, että lipunmyyntipalvelut ovat käytössä nykyisessä konserttitalossa uuden musiikkitalon valmistumiseen saakka.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää käynnistää kulttuurikauppatoimintaa koskevan kilpailutuksen yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa. Toimijaa kulttuurikaupan ylläpitoon haetaan ajalle 1.8.2023–31.12.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) puolen vuoden pituisilla optiokausilla ajalle 1.1.–30.6.2026 ja 1.7.–31.12.2026.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX