Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta3416.02.202321

1253-2023 (07 02 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tehtäväalueella vuoden 2022 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden aloitteet

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 34

Toimistosihteeri Anu Vänttinen:

Hallintosäännön 117 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyt kaupungin toimintaa koskevat aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet on vietävä tiedoksi asianomaiseen toimielimeen vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tehtäväalueella vuonna 2022 ei ole tehty kaupungin asukkaiden aloitteita.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi, ettei sen tehtäväalueella ole vuoden 2022 aikana tehty kaupungin asukkaiden aloitteita.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.