Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus35025.09.202310

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 350

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta20.09.202327.09.2023
Johtava työsuojelutoimikunta20.09.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto21.09.202329.09.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta12.09.202320.09.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto​

18.09.2023

26.09.2023​

Kaupunkiympäristölautakunta12.09.202320.09.2023
Kaupunkiympäristölautakunta

19.09.2023

27.09.2023​

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta21.09.202329.09.2023
Rakennus- ja lupalautakunta14.09.202320.09.2023
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta20.09.202328.09.2023

Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

Pormestari Minna Arve

​Konsernihallinto

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, yhteiset palvelut

Hallintojohtaja Jukka Varonen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, lakipalvelut

Kaupunginlakimies Hans Vikdal

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari

Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, rahoituspalvelut

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna

Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri

Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen

Konsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 24.8. - 20.9.2023:

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

5927-2023

28.08.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotikuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Hyvinvointi

6000-2023

29.08.2023

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue/ Hyvinvointi

6091-2023

01.09.2023

Lausuntopyyntö: Hyvinvointisuunnitelma 2023 - 2025

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Hyvinvointi

6114-2023

04.09.2023

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

6149-2023

05.09.2023

Lausuntopyyntö: Ehdotus Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

Opetushallitus/ Kasvatus ja opetus

6212-2023

07.09.2023

Lausuntopyyntö: Opetushallitus pyytää lausuntoanne merenkulkualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue/ Hyvinvointi

6242-2023

11.09.2023

Lausuntopyyntö palvelustrategian luonnoksesta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue/ Hyvinvointi

6091-2023

15.09.2023

Täydennetty lausuntopyyntö: Hyvinvointisuunnitelma 2023 - 2025

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Konsernihallinto

6389-2023

15.09.2023

Lausuntopyyntö: valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelman päivitys vuosille 2025 - 2036, Liikenne12

Varsinais-Suomen liitto/ Konsernihallinto

6397-2023

15.09.2023

Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2024 sekä taloussuunnitelmaluonnos 2024 - 2026

Työ- ja elinkeinoministeriö/ Konsernihallinto

6500-2023

 

19.09.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tiedJohtava työsuojelutoimikunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta