Kaupunginhallitus 14.09.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupungintalo, valtuustosali, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
372 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
373 § Pöytäkirjan tarkastus
374 § Erikoistuvan lääkärin viran perustaminen Polikliinisten palveluiden Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikköön
375 § It-suunnittelupäällikön viran kelpoisuusehtojen muutos ja palkan tarkastus
376 § Autonkuljettajan viran (vak.nro 320039) lakkauttaminen
377 § Sivistystoimialan eräiden avointen virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
378 § Toimistopäällikön (vak.nro 300014) ja tuotantopäällikön (vak.nro 372414) virkojen lakkauttaminen Työllisyyspalvelukeskuksessa
379 § Vapaa-aikatoimialan kaupunginorkesterin kahden avoimen viran (vak.nro 403268 ja 403231), joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
380 § Seutuyhteistyöjohtajan viran perustaminen ja täyttäminen
381 § Iltakouluasiat
382 § Avustustoiminnan periaatteiden päivittäminen
383 § Vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus (Kv)
384 § Sopeuttamisohjelman päivittäminen
385 § Asunnottomuuden vähentämisen suunnitelman seuranta ja Turun kaupungin suunnitelma asunnottomuuden puolittamisen yhteistyöohjelmaan
386 § Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilinpäätöksen 31.12.2019 tilintarkastuksesta
387 § Turun kaupungin jäsenyyden jatkaminen WHO:n Healthy Cities-verkostossa
388 § Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen
389 § Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet, täytäntöönpano
390 § Lausunto luonnoksista Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi
391 § Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle/ Oy Turku Energian ympäristöluvasta tehty valitus
392 § Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu koskien Jaakko Lindforsin 2.4.2019 tekemää kantelua
393 § Vastauksia kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin
394 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
395 § Kaupunginvaltuuston iltakouluasiat (Kv)
396 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan (Kv)
397 § Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (Kv)
398 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon