Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 21.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:20 Kaupunginhallituksen kokoussali, Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
13 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
14 § Pöytäkirjan tarkastus
15 § Toimenpiteet suomenkielisen perusopetuksen kehittämiseksi Turussa vuosille 2024 - 2025
16 § Iltakouluasiat
17 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportit sekä tilinpäätös 2023
18 § Lausunto Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta
19 § Lausunto Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelmasta
20 § Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen uudelleenjärjestely
21 § Tuen ja ohjauksen strategia 2024-2030 - lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus
22 § Täydennys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuperusteisiin 1.2.2024 alkaen
23 § Täydennys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteisiin 1.2.2024 alkaen
24 § Liittyminen Kuntien Tiera Oy:n Edustore-puitejärjestelyyn
25 § Oppisopimuskoulutuksesta maksettavat koulutuskorvaukset vuonna 2024
26 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
27 § Ilmoitusasiat
28 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
29 § Suomen- ja englanninkielisen esiopetuksen ostopalvelujen kilpailutus
30 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella vuoden 2023 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet
31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Miika Tiaisen ym. selvityspyyntö Luostarivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokkien oppilasvalinnoista

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon