Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3113.02.2024

1335-2024 (12 01 00)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Miika Tiaisen ym. selvityspyyntö Luostarivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokkien oppilasvalinnoista

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 31

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Miika Tiainen ym. tekivät kokouksessa liitteenä 1 olevan selvityspyynnön.

Liite 1​Selvityspyyntö Luostarivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokkien oppilasvalinnoista

Päätös​Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti lähettää selvityspyynnön toimenpiteitä varten.

Jakelu

tpvTuominen Tommi


Liitteet:

Kasopelk § 31
Liite 1:Selvityspyyntö Luostarivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokkien oppilasvalinnoista