Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2713.02.202414

318-2024 (07 02 01)

Ilmoitusasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 27

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 8.2.2024:

 

1.

Kaupunginhallitus päätti 29.1.2024 § 33, ettei se ota käsittelyynsä kasvatus- ja opetuslautakunnan 16.1.2024, ruotsinkielisen jaoston 24.1.2024 tai suomenkielisen jaoston 25.1.2024 pöytäkirjoja.

 

 

 

 

2.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää 1.2.2024 laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyö -kehittämishankkeen. Tavoitteena on arvioida, millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuustyö on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa.

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuustyön fokuksessa ovat työn ja talouden nopeat murrokset, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset sekä tekoälyyn perustuva teknologinen kehitys, jotka kaikki haastavat perinteiset osaamisen ja koulutuksen järjestämisen tavat.

 

Taustalla on myös huoli pidemmän aikaa heikentyneistä oppimistuloksista sekä osaamiserojen kasvusta. Nykyään yhä suurempi osa oppilaista päättää peruskoulunsa puutteellisin perustaidoin ja ilman tarvittavia jatko-opintovalmiuksia.

 

Tulevaisuustyön tavoitteena on tuottaa visio tulevaisuuden koululle, joka mahdollistaa nuorten merkityksellisen elämän ja tukee oppimisen mahdollisuuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Peruskoulun tulevaisuustyö organisoidaan kolmen teeman ympärille. Ne ovat 1. Tekoäly ja teknologia, 2. Perustaidot ja oppiminen sekä 3. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.

 

Tulevaisuustyö toteutetaan vuosina 2024 - 2025. Siinä tuotetaan kirjallinen tulevaisuusvisio vuoden 2025 loppuun mennessä. Työn tueksi on perustettu parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

 

Kansainvälisenä yhteistyötahona on OECD ja sen Education for Human Flourishing -tutkimushanke, jossa etsitään uusia tapoja tukea merkityksellisyyttä ja hyvinvointia koulutuksen kautta.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.