Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3013.02.20242

1232-2024 (07 02 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella vuoden 2023 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 30

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 6.2.2024:

 

Hallintosäännön 122 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntalaisaloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

 

Toimielimen jäsen voi tehdä kokouksen lopuksi kirjallisen aloitteen toimielimen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään valmisteltavaksi. Vastaus aloitteeseen tulee tuoda toimielimen käsiteltäväksi neljän kuukauden kuluessa.

 

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyt kaupungin toimintaa koskevat aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet on vietävä tiedoksi asianomaiseen toimielimeen vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella tehtiin vuoden 2023 aikana seuraavat kuntalaisaloitteet:

 

1.

Dnro 667-2023: Kuntalaisaloite Vuorelan koulun palauttamisesta takaisin Turkuun. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on vastannut aloitteeseen 2.2.2024.

 

 

 

 

2.

Dnro 3452-2023: Kuntalaisaloite lasten liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamisesta. Konsernihallinnon tilapalvelut on vastannut aloitteeseen 19.9.2023 ja 23.10.2023.

 

 

 

 

3.

Dnro 4975-2023: Kuntalaisaloite lakisääteisten vaikutusten sekä lapsivaikutusten arvion tekemisestä Varissuo-Pääskyvuoren koulujen väistötila-asiassa. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on vastannut aloitteeseen 29.1.2024.

 

 

 

 

 

4.

Dnro 6942-2023: Kuntalaisaloite alakoulusta Räntämäkeen. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on vastannut aloitteeseen 24.11.2023.

 

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella tehtiin vuoden 2023 aikana seuraavat luottamushenkilön aloitteet:

 

1.

Dnro 10157-2022: Luottamushenkilön aloite maksuttomia välipaloja koskevasta kokeilusta 14.2.2023 § 23. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt aloitteeseen annetun vastauksen ja merkinnyt aloitteen käsitellyksi 7.3.2023 § 31.

 

 

 

 

 

2.

Dnro 3058-2023: Luottamushenkilön aloite vanhojen koulupihojen kehittämisohjelmasta 18.4.2023 § 58. Kasvatus- ja opetuslautakunta on 12.9.2023 § 97 käsitellyt aloitteeseen annetun vastauksen ja pyytänyt tuomaan selvityksen kehittämisohjelman etenemisestä toukokuuhun 2024 mennessä.

 

 

 

 

 

Oheismateriaali 1               Kuntalaisaloite Vuorelan koulun palauttamisesta takaisin Turkuun

 

Oheismateriaali 2               Kuntalaisaloite lasten liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksien

 

Oheismateriaali 3               Kuntalaisaloite lakisääteisten vaikutusten sekä lapsivaikutusten arvion tekemisestä Varissuo-Pääskyvuoren koulujen väistötila-asiassa

 

Oheismateriaali 4               Kuntalaisaloite alakoulusta Räntämäkeen

 

Oheismateriaali 5               Vastaus kuntalaisaloitteeseen Vuorelan koulun palauttamisesta takaisin Turkuun

 

Oheismateriaali 6               Vastaus kuntalaisaloitteeseen lasten liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamisesta 19.9.2023

 

Oheismateriaali 7               Vastaus kuntalaisaloitteeseen lasten liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamisesta 23.10.2023

 

Oheismateriaali 8               Vastaus kuntalaisaloitteeseen lakisääteisten vaikutusten sekä lapsivaikutusten arvion tekemisestä Varissuo-Pääskyvuoren koulujen väistötila-asiassa

 

Oheismateriaali 9               Vastaus kuntalaisaloitteeseen alakoulusta Räntämäkeen

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tehtäväalueellaan vuoden 2023 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi. Lisäksi lautakunta päättää merkitä tehtäväalueellaan vuoden 2023 aikana tehtyjen luottamushenkilöiden aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi. Edelleen lautakunta päättää, että kuntalaisaloitteet sekä luottamushenkilön aloite 1 on käsitelty loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.