Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2213.02.20249

1215-2024 (02 05 00)

Täydennys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuperusteisiin 1.2.2024 alkaen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on aiemmin päättänyt määräaikaisesta asiakasmaksujen maksuhyvityksestä työtaistelutilanteessa. Nyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että toimintakäytäntö asiakasmaksujen hyvittämisestä edellä mainituissa tilanteissa otetaan käyttöön toistaiseksi.

Kasopelk § 22

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja palvelupäällikkö Sari Nummila-Piispanen 5.2.2024:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 78, että varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys 6.4.2022 alkaen niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä.

 

Turussa 1.2.2024 toteutettiin joidenkin työntekijöiden osalta työpaikalta ulosmarssi. Saatujen tietojen mukaan Iltapäivätoimintaa pystyttiin poikkeuksellisessa tilanteessa jokaisessa toimipisteessä tarjoamaan, mutta tilanne olisi voinut olla myös sellainen, että aukioloa tai lasten määrää olisi jouduttu rajaamaan. Myös 6.2.2024 osa työntekijöistä on todennäköisesti marssimassa ulos työpaikoiltaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan sulkeminen tai aukioloaikojen rajaaminen vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskeluja. Huoltajilta on tullut toivetta maksuhyvityksen myöntämisestä niille päiville, jolloin toimintaa joudutaan rajaamaan työtaistelutilanteissa. Huoltajille voi tulla ansionmenetyksiä, mikäli he jäävät lapsensa kanssa kotiin. Tästä syystä ei ole perusteltua periä asiakasmaksua ajalta, jolloin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta toimii rajatusti.

 

On hyvin todennäköistä, että työtaisteluiden tai ulosmarssien johdosta aamu- ja iltapäivätoimintaa ei pystytä järjestämään kaikille lapsille. Näin ollen on perusteltua, että keväällä 2022 käytetty asiakasmaksujen hyvitysmalli otetaan käyttöön toistaiseksi alkaen 1.2.2024.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 6.4.2016 § 53 päättämiin maksuperiaatteisiin lisättäisiin esitetyn päätöksen mukaisesti lause: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden tai muiden pakottavien syiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä. Maksua ei hyvitetä niiltä päiviltä, kun lapsella on ennalta sovittu vapaapäivä.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

 

-

perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys 1.2.2024 alkaen niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden tai muiden pakottavien syiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä. Maksua ei hyvitetä niiltä päiviltä, kun lapsella on ennalta sovittu vapaapäivä.

 

 

 

 

-

varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja valtuutetaan päättämään maksuhyvityksen myöntämisestä.

 

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tiedKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvNummila-Piispanen Sari
tiedSeikkula Jaana