Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta7818.05.20228

5954-2022 (02 05 00)

Työtaistelutilanteesta johtuva maksuhyvitys varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 78

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja palvelupäällikkö Satu Leppänen 12.5.2022:

 

Varhaiskasvatuksessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa jouduttiin työtaistelujen aiheuttamiin palvelujen rajauksiin. Järjestöjen kanssa neuvotellen lakon ulkopuolelle rajattiin ympärivuorokautinen varhaiskasvatus. Huhtikuussa toteutuneen kahden päivän lakon osalta ei pystytty pitämään auki muita kuin Kaskenmäen päiväkoti. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetty. Toukokuun viikon mittaisen lakon aikana ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen lisäksi auki oli 5 päiväkotia. Joitakin perhepäivähoitajia oli työssä toukokuun lakon aikana. Avoin varhaiskasvatus on ollut suljettuna.

 

Varhaiskasvatuspalvelujen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sulkeminen tai aukioloaikojen rajaaminen vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskeluja. Huoltajilta on tullut toivetta maksuhyvityksen myöntämisestä niille päiville, jolloin varhaiskasvatuksen toimintaa joudutaan rajaamaan työtaistelutilanteissa. Huoltajille voi tulla ansionmenetyksiä, mikäli he jäävät lapsensa kanssa kotiin. Tästä syystä ei ole perusteltua periä asiakasmaksua ajalta, jolloin varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta toimii rajatusti.

 

Turun kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta päättää asiakasmaksujen, palveluiden ja tuotteiden hinnoittelusta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys 6.4.2022 alkaen niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä. Maksua ei hyvitetä niiltä päiviltä, kun lapsella on ennalta sovittu vapaapäivä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tiedKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvLeppänen Satu
tiedTakalo Anne