Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta1613.02.20243

318-2024 (07 02 01)

Iltakouluasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 16

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 5.2.2024:

 

Turun kaupungin perusopetuksen tavoitteena on kehittää positiivisen erityiskohtelun rahoituksen parempaa kohdentamista Turussa. Helsinki on panostanut paljon asiaan ja luonut tuotekehitysosastollaan mallin, joka on tällä hetkellä tutkimusevidenssin perusteella kriteeristöltään vaikuttavin.

 

Nykyinen toimintamalli on vuodelta 2007, ja sen tarkoituksena on kohdentaa peruskoulujen rahoitusta tarveperustaisesti.

 

Sen lisäksi on todettava, että opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuosittain tasa-arvorahoitusta 0,5-2,0 miljoonaa euroa omien jakoperusteidensa mukaisesti.

 

Palvelualuejohtaja Tommi Tuominen, projektikoordinaattori Emil Kusnetsoff ja tietopalveluasiantuntija Antero Virtanen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee iltakouluasiat tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Projektikoordinaattori Emil Kusnetsoff ja tietopalveluasiantuntija Antero Virtanen olivat kokouksessa selostamassa asiaa.

Liite 1​Esitys Turun pd-rahan jakoperusteiden kehittämisestä


Liitteet:

Kasopelk § 16
Liite 1:Esitys Turun pd-rahan jakoperusteiden kehittämisestä