Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2313.02.202410

1216-2024 (02 05 00)

Täydennys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteisiin 1.2.2024 alkaen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on aiemmin päättänyt määräaikaisesta asiakasmaksujen maksuhyvityksestä työtaistelutilanteessa. Nyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että toimintakäytäntö asiakasmaksujen hyvittämisestä edellä mainituissa tilanteissa otetaan käyttöön toistaiseksi.

Kasopelk § 23

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja palvelupäällikkö Satu Leppänen 5.2.2024:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 78, että varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys 6.4.2022 alkaen niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä.

 

Turussa 1.2.2024 jouduttiin joissakin päiväkodeissa kysymään huoltajilta mahdollisuutta olla tuomatta lasta varhaiskasvatukseen, koska joitakin työntekijöitä osallistui ulosmarssiin. Myös 6.2.2024 osa työntekijöistä on todennäköisesti marssimassa ulos työpaikoiltaan. Varhaiskasvatuspalvelujen sulkeminen tai aukioloaikojen rajaaminen vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskeluja. Huoltajilta on tullut toivetta maksuhyvityksen myöntämisestä niille päiville, jolloin varhaiskasvatuksen toimintaa joudutaan rajaamaan työtaistelutilanteissa. Huoltajille voi tulla ansionmenetyksiä, mikäli he jäävät lapsensa kanssa kotiin. Tästä syystä ei ole perusteltua periä asiakasmaksua ajalta, jolloin varhaiskasvatus toimii rajatusti.

 

On hyvin todennäköistä, että työtaisteluiden tai ulosmarssien johdosta varhaiskasvatusta ei pystytä järjestämään kaikille lapsille, vaikka laki järjestämistä edellyttääkin. Näin ollen on perusteltua, että keväällä 2022 käytetty asiakasmaksujen hyvitysmalli otetaan käyttöön toistaiseksi alkaen 1.2.2024.

 

Oheismateriaalina olevaan asiakasmaksutiedotteeseen tultaisiin lisäämään esitetyn päätöksen mukaisesti lause: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden tai muiden pakottavien syiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä. Maksua ei hyvitetä niiltä päiviltä, kun lapsella on ennalta sovittu vapaapäivä.

 

Oheismateriaali 1               Asiakasmaksutiedote

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

 

-

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista myönnetään maksuhyvitys 1.2.2024 alkaen niiltä päiviltä, kun palveluja joudutaan rajoittamaan työtaistelutoimenpiteiden tai muiden pakottavien syiden vuoksi ja lapsi ei ole palvelujen piirissä. Maksua ei hyvitetä niiltä päiviltä, kun lapsella on ennalta sovittu vapaapäivä.

 

 

 

 

-

varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja valtuutetaan päättämään maksuhyvityksen myöntämisestä.

 

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tiedKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvLeppänen Satu
tiedSeikkula Jaana