Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2413.02.202411

5557-2023 (02 08 00)

Liittyminen Kuntien Tiera Oy:n Edustore-puitejärjestelyyn

Tiivistelmä:

.

Kasopelk § 24

TOP-keskuksen toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen 2.2.2024:

 

Kuntien Tiera Oy:n Edustore-puitejärjestelyn 2024 - 2028 kilpailutus toteutettiin yhteishankintana ja hankintarenkaana Helsingin kaupungin kanssa. Oppimateriaalien yhteishankinnassa on mukana yhteensä 98 kuntaa ja koulutuskuntakuntayhtymää, ja hankinnan arvo on yhteensä 282 miljoonaa euroa.

 

Tiera Edustore -puitesopimus on kestoltaan kaksi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella. Puitesopimuksen mukaisen Tiera Edustore -palvelun tuottaa Kirjavälitys Oy. Palvelun voivat ottaa käyttöön hankintaan kiinnostuksen ilmaisseet kunnat, kaupungit ja koulutuskuntayhtymät. Turun kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa.

 

Edustore-palvelu tarjoaa kuntatoimijoiden kasvatuksen ja opetuksen toimialojen käyttöön kustannustehokkaan ja joustavan tavan hankkia digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita. Hankinnassa hyödynnetään yhteishankintaan osallistuvien kokonaishankintavolyymiä, jotta saadaan kaikille palvelua käyttäville kilpailukykyiset hinnat. Hankintakanava tarjoaa opetus- ja koulutuspalveluiden johdolle tiedolla johtamisen välineen raportointityökalujen avulla, joilla voidaan esimerkiksi seurata hankittujen oppimateriaalien määrää eri kouluille. Edustore tullaan integroimaan myös DigiOne-palveluun.

 

Oppimateriaalien hankintakanava on luonteeltaan markkinapaikka, joka mahdollistaa laajasti oppimateriaalien tuottajien ja toimittajien osallistumisen kuntakentän hankintoihin tarjoten näin kunnille entistä laajemman valinnanvapauden. Oppimateriaalien hankintakanava tukee sujuvaa toimittajien hallintaa, tilausten käsittelyä, toimitusraportointia ja laskujen käsittelyä.

 

Uudessa Edustore-hankintakanavassa ei ole palvelun käyttöön liittyviä palvelumaksuja. Asiakas maksaa ainoastaan tilaamistaan tuotteistaan hankintakanavassa näkyvän hinnan. Asiakkaalta ei peritä toimitus- eikä komissiomaksuja. Asiakkaalla ei ole minimiostovelvoitteita, eikä tämä sitoumus estä tai rajoita asiakasta hankkimasta tuotteita ja/tai palveluita kolmansilta osapuolilta.

 

Tuotteiden hinnat määritellään tuotetoimittajien suositushinnoista käyttäen toimittajan tarjouksessaan antamia kustantaja- ja kouluastekohtaisia alennusprosentteja.

 

Turun kaupunki on osallistunut myös aikaisempiin Edustore-puitejärjestelyihin.

 

Alkuvaiheessa Turun kaupungin hankinnat keskittyvät digitaalisiin oppimateriaaleihin, vuotuinen kokonaisarvo noin 1 M€. Muiden hankintasopimusten päättyessä hankintoja on mahdollisuus laajentaa myös painettuihin oppimateriaaleihin, joiden vuotuinen hankinta-arvo noin 1,8 M€.

 

Kuntien Tiera Oy on hankintalain 15 §:n mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

 

Esitän, että Turun kaupunki (kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus) liittyy Kuntien Tiera Oy:n Edustore-puitejärjestelyyn 2024 - 2028 koko sopimuskauden ajaksi.

 

Liite 1                                  Edustore-puitejärjestely, liittymissopimus liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta)

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

 

-

kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus liittyy Kuntien Tiera Oy:n Edustore-puitejärjestelyyn 2024 - 2028 koko sopimuskauden ajaksi, ja

 

-

kasvatus- ja opetusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan Edustore-liittymissopimus Tiera Oy:n kanssa.

 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, hankinnat
tpvJalonen Timo
tpvPaakkinen Jouni


Liitteet:

Kasopelk § 24
Liite 1:Edustore-puitejärjestely, liittymissopimus liitteineen (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta)