Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2513.02.202412

1206-2024 (02 05 00)

Oppisopimuskoulutuksesta maksettavat koulutuskorvaukset vuonna 2024

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 25

Palvelualuejohtaja Hannu Immonen 30.1.2024:

 

Oppisopimuskoulutuksen kokonaiskustannukset jakaantuvat seuraavasti:

 

1. Tietopuolinen koulutus (sisältäen ohjauksen ja näytön)

 

Pääosa kustannuksista syntyy opettajien palkkakuluista sekä tila- ja laitekuluista.

 

2. Opintososiaaliset edut opiskelijalle (päiväraha, perheavustus, majoituskorvaus sekä matkakorvaus)

 

Työnantajaa ei ole velvoitettu palkanmaksuun koulupäivien ajalta. Mikäli työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa koulupäiviltä, niin tältä ajalta oppisopimustoimisto maksaa yllä mainitut lakisääteiset opintososiaaliset edut.

 

3. Koulutuskorvaus työnantajalle

 

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

 

4. Hallintokulut

 

Hallintokulut pitävät sisällään oppisopimustoimiston palkkakulut, vuokrat ym.

 

Oppilaitoksista hankittavan tietopuolisen koulutuksen osuus on suurin kustannuserä.

 

Tietopuoliseen koulutukseen tullaan resursoimaan perustutkintokoulutuksessa keskimäärin 3 516 €/vuosi ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta keskimäärin 3 240 €/vuosi. Muualta kuin Turun ammatti-instituutista ostettavan tietopuolisen koulutuksen osalta koulutuksen koko hankintahinnasta 30 % maksetaan oppilaitokselle tulospalkkiona tutkinnon suorittamisesta. Edellisenä vuonna tulospalkkion osuus oli myös 30 %.

 

Asiakkaalle, työssä oppijalle ja hänen työnantajalleen halutaan jo ennen oppisopimuksen solmimista ja koulutuspäätöksen tekoa tarjota selkeä tieto siitä, mitä edellytyksiä, kustannuksia ja tukia oppisopimuskoulutus tuo tullessaan. Siten oppisopimustoimisto sitoutuu tiettyihin etukäteen määrättyihin työnantajille tuleviin koulutuskorvauksiin:

 

-

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus perustutkintoon 200 €/kk,

 

-

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus ammattitutkintoon 100 €/kk,

 

-

erikoisammattitutkintokoulutuksessa työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta,

 

-

palvelussuhteessa olevan henkilön koulutuksesta työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta,

 

-

yrittäjille järjestettäviin koulutuksiin maksetaan ohjaavalle yritykselle koulutuskorvausta 100 €/kk ja

 

-

alle 20-vuotiaiden ilman toisen asteen tutkintoa olevien ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta 300 €/kk.

 

 

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen ja näytön laskennallinen keskihinta vuonna 2024 on perustutkintojen osalta 3 516 €/vuosi ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta 3 240 €/vuosi.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulutuskorvauksien enimmäismäärät oppisopimuskoulutukseen vuodelle 2024:

 

-

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus perustutkintoon 200 €/kk,

 

-

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus ammattitutkintoon 100 €/kk,

 

-

koulutuskorvausta ei makseta palvelussuhteessa olevan henkilön koulutuksesta perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon,

 

 

-

alle 20-vuotiaiden ilman toisen asteen tutkintoa olevien ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta 300 €/kk,

 

 

-

yrittäjille järjestettäviin koulutuksiin maksetaan ohjaavalle yritykselle koulutuskorvausta 100 €/kk ja

 

-

hankkeissa, joihin sisältyy valtionavustus, voidaan koulutuskorvaus sopia hankekohtaisesti.

 

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedImmonen Hannu
tpvKoivisto Pekka