Kaupunginhallitus 17.12.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 10:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
569 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
570 § Pöytäkirjan tarkastus
571 § Katsaus koronavirustilanteesta
572 § Gastroenterologian erikoislääkärin viran perustaminen hyvinvointitoimialan sairaalapalveluihin
573 § Neljän sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalveluihin
574 § Kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan tukipalvelut -yksikköön
575 § Turun kaupungin keittiöverkkoselvitys - sivistystoimialan keittiöverkko
576 § Asemakaavanmuutosluonnos; Uusi konserttitalo, (III) 3 kaupunginosa (os. Itsenäisyydenaukio) (10/2020)
577 § Vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten ja niitä koskevien määräysten hyväksyminen
578 § Turun kaupungin toimitilojen ja rakennuttamisen yhtiöittämisselvitys
579 § Turun kaupungin toimenpiteet vuokranantajana liikehuoneistojen vuokrasopimuksissa koronaepidemiatilanteessa
580 § Periaatteet ja jatkotoimenpiteet koskien Tuomiokirkon alueen ulkotarjoilualuetta
581 § Turun ratapiha ja Kupittaa - Turku -kaksoisraide: aiesopimus ratasuunnitelmaan sisältyvien tiettyjen toimenpiteiden toteutuksesta
582 § MAL-sopimuksen 2020-2023 liikenneinvestoinnit
583 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2021
584 § Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottamisen ja myöntämisen periaatteet
585 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
586 § Päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen osalta
587 § Blue Industry Park Oy:n ensimmäisen vaiheen pääomittaminen
588 § Suomen Palloliiton avustuksen vastaanottaminen päätykatsomon rakentamiseksi Veritas Stadionille
589 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.12.2020 päätösten täytäntöönpanot
590 § Turun kaupungin lausunto Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
591 § Logomo Oy:n ennakkonäkemyspyyntö / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 20 kohta
592 § Vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyvän strategisen sopimuksen sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä konsernihallinnossa
593 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon