Kaupunginhallitus 12.10.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
428 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
429 § Pöytäkirjan tarkastus
430 § Kärkihankejohtajan viran perustaminen
431 § Hallintojohtajan viran perustaminen
432 § Elinvoimajohtajan viran perustaminen
433 § Yhteysjohtajan viran (vak.nro 000223) lakkauttaminen
434 § Henkilöstön lomautuksia ja muita henkilöstösäästöjä koskeva periaatepäätös
435 § Vihertehokkuuden linjaus Turussa
436 § Lausunto palvelutasopäätöksestä
437 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpanon muuttaminen
438 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
439 § Eroaminen kaupunkikehitysjaoston varajäsenyydestä (Kv)
440 § Eroaminen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä (Kv)
441 § Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen lukio- ja ammattiopetusjaostoon (Kv)
442 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan (Kv)
443 § Uuden varajäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
444 § Turun kaupungin tarkastuslautakunnan kaavoitusprosessin arviointiraportti Turun kaupungin kaavoitustavoitteiden toteutumisesta 19.5.2020 (Kv)
445 § Rahoituksen myöntäminen Varsinais-Suomen liitolle (Kv)
446 § Hankintaoikaisuvaatimus puhtaanapidon tarvikkeiden hankintaa koskevasta keskeytyspäätöksestä 31.08.2020 § 366 osakokonaisuus 1 Pesu- ja puhdistusaineet
447 § Kokouspalkkioista luopuminen joulukuun kokousten osalta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon