Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44312.10.202015

6483-2017 (014)

Uuden varajäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 443

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 21.9.2020:

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 132 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 sekä nimennyt jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakuntaan Sadri Beqirin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Abdishakur Ali on muuttanut paikkakunnalta, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Abdishakur Alin tehtävän sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä päättyneen ja valita Juho Kolin sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäsen Sadri Beqirin henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto