Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44012.10.202012

7073-2019 (00 00 01)

Eroaminen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 440

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 5.10.2020:

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 82 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2019 – 2021 ja samalla nimennyt jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätöksen mukaan kaupunginhallitukseen on Jukka Vornasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Mari Kousa-Kuusisto, joka muuttuneiden työtehtävien vuoksi on pyytänyt eroa tehtävästä, joten ero myönnettäessä hänen tilalleen kaupunginhallitukseen tulee valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mari Kousa-Kuusistolle pyytämänsä eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valita Heidi Haapalan hänen tilalleen kaupunginhallitukseen Jukka Vornasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto