Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus43712.10.20209

7686-2019 (00 00 01)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpanon muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 437

Palvelujohtaja Mika Helva ja kehittämispäällikkö Sari Kinnunen 5.10.2020:

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.9.2019 § 329 asettanut toimikaudekseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan. Tällöin muiden ohessa kaupungin esteettömyyskoordinaattori, 607074/konsernihallinto, on valittu toimikuntaan ja hänen tehtävänään on ollut toimikunnan asioiden valmistelun koordinointi muiden kuin henkilöstöasioiden osalta. Esteettömyyskoordinaattori on toiminut myös toimikunnan sihteerinä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat siirtymässä esteettömyyskoordinaattorin tehtäväkokonaisuudesta konsernihallinnon/johdon tuki erityisasiantuntijan, vakanssinumero 000934, tehtäväkokonaisuuteen. Tämän vuoksi on perusteltua, että esteettömyyskoordinaattorin tilalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan valitaan erityisasiantuntija, 00934/konsernihallinto (tällä hetkellä Risto Tolonen) 5.10.2020 lähtien.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää muuttaa 2.9.2019 § 329 tekemäänsä päätöstä siten, että vakanssin esteettömyyskoordinaattori, 607074/konsernihallinto tehtävä toimikunnan jäsenenä päättyy ja toimikunnan jäseneksi samoin tehtävin nimetään vakanssin erityisasiantuntija, 00934/konsernihallinto haltija päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

Toimikunnan valmistelun koordinoinnista vastaa henkilöstöasioissa henkilöstösuunnittelija ja muissa asioissa erityisasiantuntija (vakanssi 00934), joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

Kaupunginhallituksen päätös 2.9.2019 § 329 jää muilta osin voimaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedTasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
aoXXXXX
aoXXXXX