Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44112.10.202013

6475-2017 (014)

Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen lukio- ja ammattiopetusjaostoon (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 441

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 8.10.2020:

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 127 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen lukio- ja ammattiopetusjaostoon toimikaudeksi 2017 - 2021 ja samalla nimennyt jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 § 219 tekemän päätöksen mukaan jaoston jäseneksi valittu Mika Tunturi on henkilökohtaisista syistä pyytänyt eroa tehtävästä, joten ero myönnettäessä tulee hänen tilalleen valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mika Tunturille pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston jäsenen tehtävästä ja valita Niko Valikaisen hänen tilalleen jaoston jäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto