Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus43312.10.20206

10568-2020 (01 01 00)

Yhteysjohtajan viran (vak.nro 000223) lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Lakkautetaan avoimena oleva ja tarpeeton yhteysjohtajan virka

Kh § 433

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 23.9.2020:

Yhteysjohtajan virka vakanssinumero 000223 on ollut avoimena 1.10.2016 lukien. Virka on tarpeeton ja se voidaan lakkauttaa kaupunginhallituksen päätöksellä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa 1.10.2020 lukien yhteysjohtajan viran vakanssinumero 000223.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus