Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44212.10.202014

6474-2017 (014)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 442

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 8.10.2020:

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 129 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta kulttuurilautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 sekä nimennyt jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätöksen mukaan lautakunnan jäseneksi on muiden ohella valittu Muhis Azizi ja jäseneksi valitun Pasi Jaakkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Alexis Vartiainen.

Azizi on tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi, pyytänyt eroa lautakunnan jäsenen tehtävästä, joten ero myönnettäessä hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Varajäsenen tullessa valituksi lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Muhis Azizille pyytämänsä eron kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Alexis Vartiaisen hänen tilalleen kulttuurilautakunnan jäseneksi sekä Vartiaisen tullessa valituksi varsinaiseksi jäseneksi valita lautakunnan jäsen Pasi Jaakkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osku Valtosen päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto