Kaupunginhallitus 13.06.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
256 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
257 § Pöytäkirjan tarkastus
258 § Turun kaupungin ja Paavo Nurmi Turku Oy:n välisen vuoden 2016 vuosisopimuksen hyväksyminen
259 § Tilannekatsaus; sairaanhoitopiirin ja kaupungin psykiatrian toimintojen yhdistäminen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudelleen organisointi sekä vanhuspsykiatrian osaston G1 selvityksen vaihe
260 § Turku 2011 -säätiön, Stiftelsen Åbo 2011, sääntöjen muuttaminen
261 § Poikkeamispäätös; Lämpölaitos, hakesiilo, huoltohalli ja katos, Runosmäki (P 2015-464) (Ks)
262 § Kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamallimuutoksen valmistelun linjaukset
263 § Kaupunginhallituksen talousarvion 2016 muutokset
264 § Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelujen toukokuun investointiennuste 2016 ja muutokset investointisuunnitelmaan
265 § Korroosiovaurioisten teräksisten katuvalopylväiden saneerauksen käynnistäminen
266 § Katualueiden pysäköintipalvelutoimintojen kehittämisen käynnistäminen
267 § Turun seudun kehittämiskeskuksen liikkeenluovutus Turku Science Park Oy:lle
268 § Palveluohjauksen uudistaminen -kärkihanke
269 § Sote-uudistuksen projektisuunnitelman hyväksyminen
270 § Vuosisadan kulttuurigaalan toteuttaminen yhteishankkeena syksyllä 2017
271 § Turun hallinto-oikeuden päätös Raunintien asemakaavasta
273 § Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaan (Kv)
274 § Tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2015 arvioinnista (Kv)
275 § Turun kaupungin tilikauden 2015 tuloksen käsittely (Kv)
276 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen (Kv)
277 § Fortuna-korttelin kehittäminen (Kv)
278 § Asemakaava-, asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; "Koroistenkaari", Räntämäki, Oriketo, Halinen (os. Polttolaitoksenkatu, Kuormakatu) (6/2011) (Ks) (Kv)
279 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus; "Port Aboa", Korppolaismäki (os. Kölikatu, Veneveistämönranta) (22/2014) (Ks) (Kv)
280 § Asemakaavanmuutosehdotus; "Vierasvenesataman paviljonki", (VIII) 008 kaupunginosa (os. Läntinen Rantakatu) (16/2015) (Ks) (Kv)
281 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnasta julkisuudesta 24 §:n 1 momentin kohta 19.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon