Kaupunginhallitus 30.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 07.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:25 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
29 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
30 § Pöytäkirjan tarkastus
31 § Kahden terveystarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen
32 § Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden hallintojohtajan viran (vak. nro 607104) lakkauttaminen
33 § Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneiden viranhaltijoiden avoinna olevien virkojen lakkauttaminen
34 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kahden varhaiskasvatuksen opettajan avoimen viran (vak.nrot 361097 ja 362432), joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
35 § Turun työllisyyden kuntakokeilun jatko ja määräaikaiset virat 31.12.2024 saakka
36 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.11.2022 § 491 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 ja 32 kohta
37 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2023
38 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon (Kv)
39 § Uuden jäsenen valitseminen kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan (Kv)
40 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan (Kv)
41 § Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon ( Kv)
42 § Kaavoituksen sujuvoittaminen
43 § Eerikinkadun pikkupaviljonkien vuokralaisten valinta
44 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 23.1.2023 päätösten täytäntöönpanot
45 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
46 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / asemakaavamuutos: Uusi konserttitalo

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon