Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4330.01.202314

610-2023 (10 03 02)

Eerikinkadun pikkupaviljonkien vuokralaisten valinta

Tiivistelmä:

Uudistetulla kauppatorilla on vielä kaksi pienempää (29m2 ja 31m2) paviljonkitilaa vapaana, ja niiden osalta toteutettiin uusi kilpailutus syksyllä 2022. Turun kaupunki on jo vuokrannut kaupunginhallituksen päätöksen 9.11.2020 § 471 mukaisesti kolme ravintolatilaa ja neljännen päätöksellä 7.12.2020 § 553. Nyt kaupunginhallitukselle ehdotetaan toisen Eerikinkadun myymäläkäyttöön soveltuvien pienten paviljonkitilojen vuokraamista uudelle toimijalle ja toisen osalta sopivan vuokralaisen etsimisen jatkamista.

Kh § 43

Kauppapaikkapäällikkö Hanna-Maria Sjöbring 30.1.2023:

Toripaviljonkien vuokralaisten kilpailutus alkoi kesäkuussa 2020 markkinavuoropuhelulla ja ravintolakäyttöön soveltuvien tilojen osalta päätös vuokralaisvalinnoista tehtiin loppuvuodesta 2020.Syksyllä 2022 järjestettiin uusi kilpailutus ainoastaan myymäläkäyttöön soveltuvien pienten paviljonkitilojen osalta. Saatuja tarjouksia arvioi kaupunginhallituksen 1.2.2021 Kh § 47 nimeämä arviointiryhmä, johon kuuluu tilapalvelujohtaja Leevi Luoto, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ja kaupunginhallituksen jäsenet Mikaela Sundqvist, Piia Elo ja Ulla-Maija Vierimaa sekä esittelijänä/sihteerinä kauppapaikkapäällikkö Hanna-Maria Sjöbring.

Kaupunginhallituksen 28.9.2020 § 413 päätöksen mukaisesti torialueelle rakentuvan kaupunkitilan halutaan kannustavan erilaisia ihmisiä kohtaamisiin ja aktiiviseen elämään. Kauppatori toimii myös Turun yhtenä käyntikorttina vierailijoille. Vuokralaisvalintakriteerien mukaan paviljonkien toiminnan tulee olla luonnollinen osa torin muuta toimintaa ja yhteistyö torin muun toiminnan ja paviljonkien välillä tulee toimia saumattomasti. Paviljonkien toiminnan tulee tukea torin kokonaisideaa kaupungin sydämenä, kohtaamispaikkana ja aktiivisen keskustaelämän edistäjänä. Paviljonkien tulee edistää torin elävyyttä ja toiminnallisuutta eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Paviljonkien liiketoimintojen tulee olla monipuolisia ja vetovoimaisia. Liikeideoiden tulee olla toteuttamiskelpoisia ja vuokralaisten valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ikä- ja käyttäjäryhmät.

Syksyn 2022 kilpailutuksessa saatiin määräajassa 5 hakemusta, määräajan ulkopuolelta saatiin 2 hakemusta lisää, joista toinen tuli aiemmin tarjonneelta.

Arviointiryhmä on arvioinut kaikki Eerikinkadun pikkupaviljonkeihin tulleet ehdotukset kaupunginhallituksen määrittelemien kriteerien ja tarjouspyynnön kelpoisuusehtojen puitteissa. Ensimmäisenä arviointikriteerinä kilpailussa pidettiin torin toimintoja tukevaa liiketoimintaa ja toisena kriteerinä vähimmäisvuokratarjous. Arviointityöryhmä päätyi ehdottamaan vuokralaiseksi tällä hetkellä vain yhtä toimijaa kahden haussa olevan vuokralaisen sijaan.

Ehdotettava toimija täyttää parhaiten tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset ja lisäisi parhaiten torin liiketoiminnallista ulottuvuutta. Ehdotuksen sisältö sopi parhaiten vuokrattavaan tilaan ja arviointityöryhmä näki liiketilan luovan toimijalle hyvät taloudelliset menestymisen mahdollisuudet. Ehdotus täytti myös kaupunginhallituksen asettamat taloudelliset vakaavaraisuuskriteerit.

Vuokraamatta jääneeseen 29m2 tilaan haetaan vuokralaista tilapalveluiden tavanomaisen ulosvuokrausprosessin mukaisesti. Kaikki vuokralaisehdotukset käydään kuitenkin vielä läpi arviointityöryhmän kanssa, jonka ehdotuksen pohjalta viranhaltijapäätöksen tehdä tilapalvelujohtaja Leevi Luoto. Arviointityöryhmä käsittelee vain ensikertaisia vuokrauksia, jonka jälkeen vapautuvien tilojen vuokrausasiaoissa edetään tilapalveluiden normaalikäytäntöjen ja markkinahinnan mukaisesti.

Saaduista tarjouksista arviointiryhmä ehdottaa nyt valittavaksi Eerikinkadun paviljonkiin tila 5:een yritystä KUI Design, jonka konsepti täyttää laadulliset kriteerit ja tukee monipuolistaen uudistetun torin toimintaa ja konseptia. Toimijalla on myös todistetusti tervettä liiketoimintaa entuudestaan aina vuodesta 2007 saakka, ja uusi liiketila avaisi heille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ehdotettu toimija antoi myös vuokrahinnan osalta riittävän vähimmäisvuokratarjouksen.

Tarjoaja on tarjonnut kohteeseen suomalaisen designin myymälää KUI Designin olemassa olevalla konseptilla ja tuotevalikoimalla. Ehdotus tukee myös Kauppatorin kehitystä turistien kohtaamispaikkana, koska KUI Design valmistaa ja markkinoi myös tyylikkäitä turkuaiheisia matkamuistoja ja sisustusesineitä. Tuotteiden hinnat sopivat hyvin torilla asioiville kaupunkilaisille kuin myös kauempaa tuleville matkailijoille. Toimija on myös avoin kehittämään yhteistyötä muiden torin yrittäjien tai lähialueen yrittäjien kanssa. Tarjoajan hintatarjous kohteen tiloista on 34/€/m2/kuukausi, mikä oli muihin kilpailuun osallistuvien ehdotusten vertailussa korkeahko.

Liite 1​Tarjouspyyntö/tarjous – KUI Design (salassa pidettävä,​ JulkL​24 § 20 kohta)​

Oheismateriaali 1​Yhteenvetotaulukko tarjouksista (salassa pidettävä, JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki solmii vuokrasopimuksen arviointiryhmän esityksen mukaisesti Eerikinkadun paviljongin tilasta 5​KUI Designin kanssa tarjotun hinnan ja tarjouspyynnössä ja vuokrasopimusluonnoksessa ilmenevien ehtojen mukaisesti ja tilapalvelujohtaja oikeutetaan tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa tilapalvelujohtajan tekemään vuokrasopimuksen jäljellä olevan tilan osalta.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKUI Design Oy
tiedMuut tarjoajat
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 43
Liite 1:Tarjouspyyntö/tarjous - KUI Design (salassa pidettävä, JulkL 24 § 20 kohta)