Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4130.01.202312

9259-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon ( Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 41

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 19.1.2023:

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat suomenkielisestä kieliryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää kasvatus- ja opetuslautakunnan varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.12.2021 § 283 mm. valita kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäseneksi Mari van den Bergin.

Van den Berg on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mari van den Bergille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Iris Nordmanin hänen tilalleen jaoston jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto