Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3930.01.202310

9252-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 39

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 24.1.2023:

Hallintosäännön 166 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 177 valita kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäseneksi mm. Jaakko Lindforsin.

Lindfors on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänen tilalleen kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaakko Lindforsille eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Timo Furuholmin hänen tilalleen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto