Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3330.01.20235

543-2023 (01 01 00)

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneiden viranhaltijoiden avoinna olevien virkojen lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toiminnat siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirtymisen vuoksi avoimeksi tulleet virat tulisi tarpeettomina lakkauttaa.

Kh § 33

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 17.1.2023:

Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toiminnat siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan uudistusta 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueille toteutettavia henkilösiirtoja koskevat asiat on määritelty sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, voimaanpanolaki) annetun lain 18 §:ssä. Turun kaupungista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö on määräytynyt edellä todetun lain kohdan mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ja aluepelastuslaitoksen henkilöstön lisäksi hyvinvointialueelle siirtyivät konsernihallinnon eri yksiköistä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä, joiden työtehtävät olivat sellaisia, että niistä vähintään 50 % suuntautui hyvinvointipalveluihin vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä henkilöstö oli määritelty konsernihallinnon eri yksiköissä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyneiden viranhaltijoiden virat ovat tulleet avoimiksi ja ne tulisi tarpeettomina lakkauttaa.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta.

Liite 1Lakkautettavat virat

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että liitteessä 1 luetellut virat lakkautetaan 1.2.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.​

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 33
Liite 1:Lakkautettavat virat