Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3830.01.20239

11446-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 38

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 19.1.2023:

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous valitsi 27.9.2021 Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 8 §:n mukaisesti maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Edustajainkokouksen päätöksen mukaan maakuntavaltuuston jäseneksi valittiin mm. Jaakko Lindfors.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa maakuntavaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perussopimus edellyttää, että kunnan valitsema jäsen tai varajäsen edustaa samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan, ja että edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Lindfors on pyytänyt eroa Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänen tilalleen tulee maakuntavaltuustoon valita uusi jäsen.

Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaakko Lindforsille eron Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Muhiadin Hersin hänen tilalleen Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäseneksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita Selmi Holopaisen Muhiadin Hersin tilalle Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon Elina Sandelinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Molemmat päätökset tehdään päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto