Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3430.01.20236

14554-2022 (01 01 00)

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kahden varhaiskasvatuksen opettajan avoimen viran (vak.nrot 361097 ja 362432), joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Kansliapäällikkö on perustanut päätöksellään kaksi varhaiskasvatuksen opettajan tointa, joita vastaavat virat kaupunginhallituksen tulisi nyt lakkauttaa.

Kh § 34

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 18.1.2023:

Kansliapäällikkö on päätöksellään 19.12.2022 § 397 perustanut kaksi varhaiskasvatuksen opettajan tointa, joita vastaavat virat esitetään nyt lakkautettavaksi.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa 1.1.2023 lukien kaksi varhaiskasvatuksen opettajan virkaa (vak.nro 361097 ja 362432).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.​

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat