Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4630.01.20231

5544-2020 (10 02 03, 03.04)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / asemakaavamuutos: Uusi konserttitalo

Tiivistelmä: -

Kh § 46

ympäristölakimies Nina Mattila 26.1.2023:

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2022 § 45 hyväksynyt asemakaavanmuutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaonmuutoksen ”Uusi konserttitalo” III kaupunginosaan Itsenäisyydenaukiolle. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden, ensisijaisesti akustisen orkesterimusiikin esittämiselle tarkoitetun konserttitalon rakentaminen Itsenäisyydenaukiolle. Kaava mahdollistaa n. 310 paikkaisen laitoksen rakentamisen LPA-1-kortteliin ja siihen liittyviin maanalaisiin tiloihin. Rakennusoikeutta kaavamuutosalueelle osoitetaan yhteensä 57 375 k-m2. Kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin neljä valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Valituksissa vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista. Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätettiin tämän jälkeen yksi valituslupahakemus, jonka KHO on jättänyt tutkimatta päätöksellään 26.1.2023. Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen 30.11.2022. Valituslupahakemus olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään perjantaina 30.12.2022 kello 16.15 mennessä. Valituslupahakemus oli kuitenkin toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 2.1.2023 eli valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi KHO on jättänyt valituslupahakemuksen tutkimatta.

Uuden konserttitalon asemakaava kuulutetaan voimaan.

Oheismateriaali 1​Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 26.1.2023

Oheismateriaali 2​Hallinto-oikeuden päätös 30.11.2022

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.