Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4430.01.202315

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 23.1.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 44

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 23.1.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 3 Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä

 

Jakelu:

ao Jaakko Lindfors

ao Selmi Holopainen

tied Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

tpv Keskusvaalilautakunta

 

§ 4 Uuden jäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen

 

Jakelu:

ao Jaakko Lindfors

ao Timo Furuholm

tied Joonas Jormalainen

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 5 Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kaupunginhallituksen konsernijaostoon

 

Jakelu:

ao Jaakko Lindfors

ao Joonas Jormalainen

ao Timo Furuholm

tied Kaupunginhallituksen konsernijaosto

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 6 Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkiympäristölautakuntaan

 

Jakelu:

ao Emma Palmunen

ao Julia Koskinen

tied Seppo Muurinen

tied Kaupunkiympäristölautakunta

tpv Kaupunkiympäristö

 

§ 7 Uuden varajäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan

 

Jakelu:

ao Meri Niemi

ao Siiri Rattasepp

tied Marjut Ollila

tied Liikuntalautakunta

tpv Vapaa-aika

 

§ 8 Uusien jäsenten valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

 

Jakelu:

ao Timo Furuholm

ao Muhiadin Hersi

ao Anna Mäkipää

ao Selmi Holopainen

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

tpv Kasvatus ja opetus

 

§ 9 Uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan nimeäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon

 

Jakelu:

ao Timo Furuholm

ao Risto Rinne

ao Muhiadin Hersi

ao Anna Mäkipää

ao Jenni Jäntti

ao Selmi Holopainen

tied Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

tpv Kasvatus ja opetus

 

§ 10 Toimitilojen vuokraaminen ja olevien vuokrasopimusten luovuttaminen Varsinais-Suomen Hyvinvointialueelle

 

Jakelu:

tied Konsernihallinto, lakipalvelut

tpv Tuomas Heikkinen

tpv Konsernihallinto, tilapalvelut

 

§ 11 Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän uudisrakennus, kustannusarvion muutos hankeselvitykseen

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, tilapalvelut

tied Kaupunkiympäristö

tied Kasvatus ja opetus

 

§ 12 Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus; Itä-Skanssi, Skanssi (os. Helsingin valtatie, Itäkaari) (9/2014)

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 163 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

 

Skanssin alueen päiväkotia tarkemmin suunniteltaessa suunnitellaan alueen päiväkotiin johtavat tiet ja väylät niin, että ne ovat kuljettavissa sujuvasti ja turvallisesti kävellen ja polkupyörällä.”

 

Kaupunginhallitus päättää, että toivomusponsi otetaan huomioon Skanssin alueen liikennesuunnittelussa ja päiväkodin hankesuunnitelmaa laadittaessa.

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Turun luonnonsuojeluyhdistys ry

tied Saarni Yhtiöt Oy

 

§ 13 Valtuutettu Riina Lumme ym. aloite: Kävelykeskustan suunnitelma vietävä loppuun avoimesti tiedottaen

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 23.7.2023

tied Pia Bergström

 

§ 14 Valtuutettu Veera Granroth ym. aloite: Turku osaksi opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 23.7.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 15 Valtuutettu Janika Takatalo ym. aloite: Älykkäiden ääniopasteiden kokeileminen liikennevaloissa

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 142 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Pia Bergström

 

§ 16 Valtuutettu Terhi Vörlund-Wallenius ym. aloite: Tsaari Aleksanteri I:n ja Ruotsin kuninkaan tapaamista esittävä patsas "Tapaaminen Turussa 1812" pitäisi poistaa katukuvasta

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 23.7.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 17 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa

 

Jakelu:

tpv Vapaa-aika, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 142 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Antti Perälä

 

§ 18 Valtuutettu Konsta Weber ym. aloite: Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen parempi huomioiminen työmaaohituksissa

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 142 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Pia Bergström

PäätösEhdotus hyväksyttiin.