Kaupunginhallitus 07.12.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
532 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
533 § Pöytäkirjan tarkastus
534 § Kolmen erikoistuvan lääkärin viran perustaminen hyvinvointitoimialan terveyspalveluiden sairaalapalveluihin
535 § Erikoislääkärin viran perustaminen hyvinvointitoimialan terveyspalveluiden sairaalapalveluihin
536 § Vastaavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialan sairaalapalvelujen yhteiset toiminnot yksikköön
537 § Sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialan pohjoisen lastensuojelun avohuoltoon
538 § Sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialan tukipalvelut -yksikköön
539 § Kahden sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialan asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityöhön
540 § Kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan sijaishuoltoon
541 § Asumispalvelukoordinaattorin viran perustaminen vanhuspalveluiden sosiaalityöhön hyvinvointitoimialalle ja sairaanhoitajan toimen (257743) lakkauttaminen
542 § Palveluohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityöhön
543 § Sosiaalityön alkupalvelut -yksikön palveluohjaajan virkojen tehtävänimikkeen muutos sosiaaliohjaajaksi
544 § Hallinto- ja henkilöstöpäällikön viran (vak.nro 402223) tehtävänimikkeen muuttaminen
545 § Hyvinvointitoimialan osastonhoitajan viran (vak.nro 390476) lakkauttaminen
546 § Hyvinvointitoimialan avoinna olevan lähihoitajan viran, jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
547 § Kaupunkiympäristötoimialan avoimien virkojen lakkauttaminen
548 § Vapaa-aikatoimialan kaupunginorkesterin kahden avoimen soittajan viran (vak.nrot 403264 ja 403295), joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
549 § Anomus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä luopumisesta tai kohtuullistamisesta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23 ja 32 kohta
550 § Asemakaavanmuutosluonnos; Uusi konserttitalo, (III) 3 kaupunginosa (os. Itsenäisyydenaukio) (10/2020)
551 § Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (Kv)
552 § Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin hankesuunnitelma (Kv)
553 § Aurakadun toripaviljongin vuokralaisen valinta
554 § Lainannosto- ja sijoitussuunnitelma vuodelle 2021
555 § Asia poistettiin esityslistalta
556 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
557 § Tallink Silja Oy:n ja Viking Line Abp:n vuokrasopimusten päättyminen Sataman kaupunginosassa, os. Linnankatu 91 ja Ensimmäinen linja 8
558 § Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja -ajat kuntavaaleissa 2021
559 § Laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
560 § Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
561 § Näyttelyvakuus Sigrid Schaumanin näyttelyn teoksille
562 § Vastauksia kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin
563 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
564 § Hallintosäännön 133 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti (Kv)
565 § Uusien varavaltuutettujen nimeämiset kaupunginvaltuustoon (Kv)
566 § Uuden varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon (Kv)
567 § Hallintosäännön muuttaminen (Kv)
568 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon