Kaupunginhallitus 28.09.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupungintalo, valtuustosali, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
399 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
400 § Pöytäkirjan tarkastus
401 § Esitys selvityksen aloittamisesta hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden kardiologian alan polikliinisten toimintojen liikkeenluovutuksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille
402 § Esitys selvityksen aloittamisesta hyvinvointitoimialan sairaalapalveluiden reumatologian toimintojen liikkeen luovutuksesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille
403 § Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisen täytäntöönpanoa koskeva sopimus
404 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2020 kutsuntoihin
405 § Uuden varajäsenen valitseminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan
406 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 21.9.2020 päätösten täytäntöönpanot
407 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
408 § Varavaltuutetun ero tehtävästä (Kv)
409 § Varavaltuutetun ero tehtävästä (Kv)
410 § Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023 (Kv)
411 § Turun musiikinopetus Oy:n ja Turun kaupungin yhteistyösopimus
412 § Yhteistyösopimus eräiden työllisyystoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa
413 § Toripaviljonkien vuokralaisten kilpailutuksen jatkovalmistelu ja valintakriteerit
414 § Turun kaupungin osallisuuden toimintamallin päivittäminen
415 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon